Bejelentkezés:

Látogatásra:

Balogh Imréné Jánosi Erzsébet:

74/490 558

20/576 41 30


Kézműves foglalkozások bejelentkezés alapján:

 

Tojásírás:

Dr. Lehel Péterné

Népművészet Ifjú Mestere

74/490 064

30/272 46 49

 

Szövés, hímzés, gyöngyfűzés:
Takaróné Antal Tímea
Telefon:20/575 35 30

 

  A tájház állandó kiállításon mutatja be a Duna szabályozását követő időszakban kialakult paraszti portát, életmódot, népviseletet, népművészetet. A tájház leggazdagabb anyaga a textilgyűjtemény: a bátai református és katolikus lakosság viseletének teljes skáláját láthatjuk, úgy nőit, mint férfit. A viseleti darabok mellett igen értékesek a lakástextíliák, szőttesek, a hímzések, a csipkék. Gazdag az egyházi élettel, népi vallásos gyakorlattal kapcsolatos emlék anyag is. Valamint ami igen ritka egy tájház gyűjteményében a kéziratos források: népiskolai füzetek, tankönyvek, bizonyítványok, végrendeletek, hagyatéki leltárak.

 
   A gyűjteménynek helyet adó épületet P. Sümegi Mihály földműves-kisbirtokos, községi másodbíró építtette 1887-ben, leszármazói birtokolták 2000-ig. A család mintegy 50 hold földön gazdálkodott, gabona termesztéssel, szőlő műveléssel valamint ló, szarvasmarha, sertéstartással foglalkoztak.

 
   A ház a településre jellemző építészeti értékeket őriz, fésűs beépítésű, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, fehérre meszelt épület. A lakóház terméskő alapra, vályogból épült, „viklis” mennyezettel. Utcai homlokzatán két ablak és a szimmetria kedvéért egy "vak ablak" látható, falazatát tagolt fejezetű lizéniák, párkányok teszik változatossá, oromháromszögét " Nap " motívum díszíti. Az udvarról két lépcső vezet fel a hatszögletű téglákkal burkolt „ház alá ”, melyet hét vaskos henger alakú téglaoszlop tart. Bejárati ajtói duplák, a külső tömör, a belső üveges. A külső ajtók, legfelül színes üvegekből komponált kazettás üvegablakokkal zárulnak. Az első ajtón belépve a "fojtott" konyhába jutunk. Elnevezése arra utal, hogy a régi stílusú, három részre osztott lakóházban ez a helyiség nyitott kéményes konyha volt, melyet az életmód, az építészeti szokások változása miatt később a legtöbb házban elfalaztak, illetve az újabban épült házakban, mint ez is, mennyezettel készült. Sodrófás végű ágy bölcső, tükrös szekrény, asztal a berendezése. Innét nyílik a tisztaszoba.. Az utcára néző ablakai között tükör függ, alatta fiókos szekrény melynek két oldalán állnak a tornyos ágyak. Az 1867-es évszámmal ellátott ládában egy férjhez menő lány teljes kelengyéje; lepedők, törülközők, abroszok, kendőruhák, és gyönyörű varrott csipkével díszített alsószoknyák, horgolt csipkével díszített ujjú ingek találhatók. A szekrényekben házivásznak, szőttesek, ünnepen viselt ruhadarabok láthatók. A szoba közepén álló, szőttes abrosszal leterített asztalon imakönyvek, rózsafüzérek fekszenek. A fojtott konyhából a baloldali ajtó a lakószobába vezet. Két ágy, fiókos szekrény „ sublót”, csecsemő fekhelyéül szolgáló „ringő” a főbb berendezési tárgyak. Az udvarra néző ablakai között tükör függ, alatta az asztalon palatábla, tankönyvek, füzetek, tolltartó látható. Az egyik sarokban varrógép, a másik sarokban faragott fogas, melyen fejkendők és szoknyák lógnak. A szobák falait szentképek, családi képek díszítik. A következő helyiségben a konyhában álló rakott tűzhelyen vaslábas, vasaló, cserépedények, a tűzhely mellett a kenyér dagasztáshoz használt eszközök láthatók . Az ablak előtt áll az asztal és a festett pad a másik sarokban a szövőszék. A „ház alól” nyíló szép faragvánnyal díszített harmadik ajtó, melynek alsó és felső része külön nyitható, a szabad kéményes konyhába vezet. A kémény alatt a kenyérsütő kemence és a rakott tűzhely. Körülötte a főzéshez, sütéshez használt cserép fazekak. cseréptálak és cseréptányérok, vaslábasok egyéb konyhai felszerelések. Az ajtó mögötti fogason öregasszony és öregember hétköznapon viselt ruházata és egy bőrtarisznya lóg. A kamrában, mely egyben a padlásfeljáró is lisztes láda, zsákok, gyümölcsaszaló kosár, szúnyoghálós ágy, fából készült edények találhatók.

 
   A lakóépület folytatásában fagerendás, deszkamennyezetes, pajta és istálló épület van. A pajtában az aratáshoz, csépléshez használt munkaeszközök; kasza, sarló, villák, gereblyék, konkolyozó, szelelő, az istállóban az állattartáshoz szükséges szerszámok láthatók. A porta végében szemben az istállóval présház áll, alatta téglával kirakott pince van. A szőlő műveléshez és feldolgozáshoz használt eszközök; permetezők, kádak, prés találhatók itt. Az utcai téglakerítésre gerendákból, lécekből ácsolt kukorica tárolására használt ”góré” támaszkodik, alatta a sertés ól, mellette a kocsiszín van, melyben a paraszti gazdálkodás munkaeszközei; ekék, boronák, henger, lovas kocsi, szán, vetőgép valamint a kender feldolgozásához szükséges eszközök továbbá a mesteremberek: kovács, bognár, kötélgyártó, ács, szerszámai nyertek elhelyezést.

 
Készítette és frissíti: Takaró János © [email protected]